Workplace Genome®

Întâmpini dificultăți în a identifica elementele ce caracterizează cultura din organizația ta? Cauți soluții pentru a pune în practică măsuri concrete pentru transformarea culturii de organizație în scopul generării unei creșteri sustenabile care să susțină strategia de business a companiei tale?

Măsurăm, analizăm și activăm cultura organizațională a companiilor client utilizând o platformă bazată pe tehnologie cloud care îți oferă un set unic de instrumente de analiză a culturii și o metodologie de activare care transformă cultura organizației tale într-un factor diferențiator.

Descoperă cum funcționează cultura din organizația ta, care sunt mecanismele și motivațiile care stau la baza succesului companiei și află contribuțiile pozitive ce merită maximizate precum și influențele negative ce trebuie îndepărtate pentru a minimiza riscurile.

Măsurăm și analizăm
cultura din organizația ta

Descoperă date nebănuite cu ajutorul sondajului nostru și a platformei de raportare bazate pe tehnologia Cloud.

Measure Culture Progress

Măsoară progresul culturii tale

Go Beyond the Numbers

Privim dincolo de cifre

Get to Know Your Subcultures

Descoperă subculturile

Identify Gaps & Priorities

Identifică decalajele și prioritățile

Slice & Dice in Real-Time

Rapoarte în timp real, cu segmentare personalizată

Discover your Culture Promoters

Află câți dintre angajați sunt "engaged" și sunt promotori ai organizației tale

Activează cultura din organizația ta

Te vom ghida în conceperea și implementarea unui Plan de Activare a Culturii, cu rezultate concrete, livrabile și transferul asumării responsabilității către angajații din compania ta. Împreună cu o echipă dedicată din cadrul companiei tale, vom aplica metodologia noastră certificată, instrumente și resurse validate pentru a activa cultura.

Te vom sprijini să îți creezi o echipă care să implementeze procesele interne legate de transformarea culturii organizației tale.

Vom începe cu prioritățile specifice identificate cu ajutorul sondajului.

Vom identifica împreună soluțiile de îmbunătățire a culturii organizației tale.

Vom crea și implementa un plan concret pentru a atinge obiectivele pe care le vom stabili de comun acord cu leadershipul organizației tale.

Acum că ai la îndemână un instrument de business puternic care să descifreze care este cultura din organizația ta, poți începe să construiești cultura pe care ți-o dorești. Metodologia noastră pornește de la abordarea 'Agile' de identificare a soluțiilor, de prioritizare a acestora din perspectiva impactului lor și de implementare în etape secvențiale.

Împreună cu echipa aleasă pentru activarea culturii în cadrul companiei tale, vom planifica, implementa, revizui și ajusta soluțiile agreate, timp în care platforma noastră te va ghida spre atingerea de rezultate concrete.

În acest fel, vei avea garanția unor rezultate concrete de transformare a culturii care să genereze o creștere sustenabilă și succesul organizației tale.

ACTIVEAZĂ-ȚI CULTURA ASTĂZI

Adresă
Victoria Business Center, Calea Victoriei nr. 155, Bloc D1, Tronson 7, et. 3, Bucharest
Telefoane
+40 733 925 000
Email